/01image/reklama/grand_prix_2018.jpg

 

race day in Blansko

 

PRAVIDLA 2018

 

Termín závodů :
          
          – sobota 25. 8. 2018

        

 1. Organizační složka závodu

1.1. RC Blansko ve spolupráci s Kopecký RC pořádá závod rádiem řízených modelů aut Electric Track 1:10. Každý závod je pořádán jako jednodenní. Každý závod je hodnocen samostatně.

1.2. Grand Prix Blansko je vypsán pro následující kategorie:

 • Electric Track 1/10 MODIFIED
 • Electric Track 1/10 STOCK 17,5 / 13,5
 • Electric Track 1/10 HOBBY
 • Electric Track 1/10 FORMULE
 • Electric Track 1/10 TRUCK
 • Electric Track 1/10 GT

 

1.3. Pokud bude kdokoli z pořadatelů fyzicky nebo slovně napaden závodníkem nebo jeho doprovodem bude vyloučen ze závodu.

1.4. Závodníci jsou povinni závodit tak aby nedělali škodu druhým! Pokud ke škodě dojde, může poškozený požadovat náhradu škody na bezohledném závodníkovi.

1.5. Pokud se závodníci mezi sebou nedokáží domluvit, může záležitost řešit pořadatel akce a to po složení nevratné kauce 100 Kč.

 

 

 1. Časový harmonogram

2.1. V den závodu bude dráha otevřena od 7:00, volný trénink od 7:00 do 9:00 hodin. Od 9:30 hodin začínají kvalifikační jízdy jednotlivých skupin a finálové jízdy.

2.2. Pořadatel provede takové opatření, které zajistí, že při volném tréninku bude na dráze max.12 jezdců.

2.3. Trénink bude organizovaný, dle kategorií.

 1. Přihlášky a startovné

3.1.  Pro včasné přihlášení platí následující ustanovení:

 • 250,- Kč startovné za první kategorii
 • 150,- Kč startovné za druhou kategorii
 • 150,- Kč startovné v kategorii žáků a jezdců starších 60 roků (za každou kategorii)

3.2.  V případě, že se závodník přihlásí až v den závodu, zaplatí ke startovnému poplatek ve výši 100,- Kč.

3.3.  Závodník je povinen se přihlásit k závodu minimálně 15 hodin před závodem.

3.4. Každý závodní je povinen mít personální čip AMB, pořadatel není povinen zajistit jezdci personální čip.

 1. Organizace závodu

4.1. Závodník je v závodě hodnocen momentem nastoupení k jedné jízdě kvalifikace, startovné nelze později vracet.

4.2. Délka jízdy na 5 minutové kvalifikace a finále. V případě menšího počtu závodníku může být délka jízdy prodloužena.            

4.3. Každý závodník absolvuje 3 kvalifikační rozjížďky.

4.4. Počítá se jedna nejlepší rozjížďka (nájezd – počet kol a dojezdový čas). Start do další jízdy kvalifikace je dle dojezdu předcházející jízdy.

4.5. Umístění jezdce pro finálové jízdy je tvořeno nejlepším nájezdem v kvalifikaci. Na základě konečné tabulky budou závodníci rozděleni do finálových skupin po 10ti do finálových jízd A,B,C,D popř. dalších. Poslední finálová skupina bude mít 11 nebo 5 jezdců v závislosti na počtu jezdců v dané kategorii. Do počtu 5ti jezdců se vždy přiřadí jezdci z předcházejícího finále.

4.6. Finálové jízdy se jedou 3x ve všech finálových skupinách.

4.7. Hodnocení ve finále – ve finálové jízdě budou za umístění přiděleny body tzn. za 1. místo 1 bod, za 2. místo 2 body až do 10 místa. Nejhorší výsledek se škrtá, vítězí závodník s nejnižším součtem bodů, v případě rovnosti bodů, rozhoduje nejlepší započítané pořadí z finálových jízd, v případě shody lepší dosažený výsledek v započtené finálové jízdě.

4.8. Pokud závodník nenastoupí k žádné z finálových jízd, do které se kvalifikoval, bude ve svém finále počítán jako poslední.

 

 1. TECH. SPECIFIKACE

Co není povoleno, je zakázáno.

Ø  kategorie MODIFIED

 • povoleny jsou veškeré podvozky Touring Cars
 • motory nejsou pro kategorii MODIFIED omezeny
 • převodový poměr volný
 • minimální hmotnost 1350 g včetně personálního transpondéru
 • akumulátory jsou omezeny jmenovitým napětím 7,4V a LiPo baterie musí být v netříštivém obalu s dutinkami na výstupních svorkách. Nabíjení LiPo baterií je v průběhu závodu možné pouze v bezpečnostních vacích. Nedodržení této podmínky znamená z důvodu vážného porušení bezpečnosti diskvalifikaci ze závodu.
 • Akumulátor nabitýna maximální napětí 8,44V
 • maximální šířka podvozku bez karoserie 190mm s karoserií 200 mm
 • přítlačné křídlo max. v šířce 190mm, boční profil křídla se musí vejít do obdélníku max. 25x40mm, delší strana je rovnoběžná s dráhou. Bočnice křídla se musí vejít do obdélníku 26x52mm, delší strana je rovnoběžná s dráhou.
 • křídlo a bočnice nesmí přesahovat výšku střechy karoserie
 • minimální světlá výška modelu včetně hran karoserie je 5 mm
 • mazání na pneu je povoleno pouze bez zápachu

Ø  kategorie STOCK 17,5 a 13,5

 • povoleny jsou veškeré podvozky Touring Cars
 • minimální hmotnost 1350 g včetně personálního transpondéru
 • regulátor Hobbywing Xerun XR10 Justock XRS, motor: Hobbywing Xerun JUSTOCK 3650SD G2 13,5 závitů, Min. převodový poměr 5:1.
  nebo
 • motory střídavé LRP X12 , X20 , NOSRAM, s minimálně 17,5 závity. Počet závitů musí být továrně na motoru vyznačen. Pevné čelo s časováním300 (LRP katalogové číslo: 50614) nebo motor G Force – Stock a Truck s minimálně 17,5 závity. Časování na nejnižší možnou hodnotu. Min. převodový poměr 4:1.
 • regulátory musí být v nastavení Zero Boost. Pokud regulátor nemá možnost nastavení Zero Boost (je staršího data výroby nebo patří do kategorie „hobby“), všechny výkonnostní parametry plynu budou na nejnižší možné hodnotě.
 • akumulátory jsou omezeny jmenovitým napětím 7,4V a LiPo baterie musí být v netříštivém obalu s dutinkami na výstupních svorkách. Nabíjení LiPo baterií je v průběhu závodu možné pouze v bezpečnostních vacích. Nedodržení této podmínky znamená z důvodu vážného porušení bezpečnosti diskvalifikaci ze závodu.
 • Akumulátor nabitý na maximální napětí 8,44V
 • maximální šířka podvozku bez karoserie 190mm s karoserií 200 mm
 • přítlačné křídlo max. v šířce 190mm, boční profil křídla se musí vejít do obdélníku max. 25x40mm, delší strana je rovnoběžná s dráhou. Bočnice křídla se musí vejít do obdélníku 26x52mm, delší strana je rovnoběžná s dráhou.
 • křídlo a bočnice nesmí přesahovat výšku střechy karoserie
 • minimální světlá výška modelu včetně hran karoserie je 5 mm
 • mazání na pneu je povoleno pouze bez zápachu

Ø  kategorie HOBBY

 • motory HPI Saturn 20T převodový poměr 7,0. Zakázané jakékoli úpravy motoru! Zakázáno časovat, zakázáno měnit kotvu
 • motory střídavé LRP X12, X20, NOSRAM, G-FORCE s minimálně 21,5 závity. Počet závitů musí být továrně na motoru vyznačen. Časování motoru nastaveno na nejnižší hodnotu daného motoru (zakázáno časovat)., převodový poměr 6,0
 • regulátory musí být v nastavení Zero Boost
 • akumulátory jsou omezeny jmenovitým napětím 7,4V a LiPo baterie musí být v netříštivém obalu s dutinkami na výstupních svorkách. Nabíjení LiPo baterií je v průběhu závodu možné pouze v bezpečnostních vacích. Nedodržení této podmínky znamená z důvodu vážného porušení bezpečnosti diskvalifikaci ze závodu.
 • Akumulátor nabitý na maximální napětí 8,44V
 • povoleny jsou veškeré podvozky Touring Cars
 • karoserie volné
 • maximální šířka podvozku bez karoserie 190mm s karoserií 200 mm
 • přítlačné křídlo maketové a vhodné k danému typu karoserie
 • minimální světlá výška modelu včetně hran karoserie je 5 mm
 • mazání na pneu je povoleno pouze bez zápachu

Ø  kategorie TRUCK

 • libovolný onroad podvozek 1:10
 • realistická karoserie závodního tahače (Truck) karoserie bez přídavných aerodynamických prvků, minimální výška podvozku s karoserií 180 mm
 • maximální šířka podvozku bez karoserie 190mm s karoserií 200 mm
 • motory pouze střídavé LRP X12 , X20 , NOSRAM s minimálně 17,5 závity. Počet závitů musí být továrně na motoru vyznačen. Pevné čelo s časováním (LRP katalogové číslo: 50614)
 • minimální převodový poměr 4,0 až 4,2
 • regulátory musí být v nastavení Zero Boost. Pokud regulátor nemá možnost nastavení Zero Boost (je staršího data výroby nebo patří do kategorie „hobby“), všechny výkonnostní parametry plynu budou na nejnižší možné hodnotě
 • akumulátory jsou omezeny jmenovitým napětím 7,4V a LiPo baterie musí být v netříštivém obalu s dutinkami na výstupních svorkách. Nabíjení LiPo baterií je v průběhu závodu možné pouze v bezpečnostních vacích. Nedodržení této podmínky znamená z důvodu vážného porušení bezpečnosti diskvalifikaci ze závodu.
 • akumulátor nabitý  na maximální napětí 8,44V
 • minimální světlá výška modelu včetně hran karoserie je 5 mm
 • mazání na pneu je povoleno pouze bez zápachu
 • pneu bezdušové max. průměr 64mm, max. šířka 26mm

Ø  kategorie GT

 • podvozek GT s poháněnou pouze zadní nápravou
 • maximální šířka 200mm
 • karoserie pouze originál GT (karoserie LOLA zakázány)
 • pneu mechové
 • mazání na pneu je povoleno pouze bez zápachu
 • motory pouze střídavé 10,5 závity. Počet závitů musí být továrně na motoru vyznačen.
 • akumulátory jsou omezeny jmenovitým napětím 7,4V a LiPo baterie musí být v netříštivém obalu s dutinkami na výstupních svorkách. Nabíjení LiPo baterií je v průběhu závodu možné pouze v bezpečnostních vacích. Nedodržení této podmínky znamená z důvodu vážného porušení bezpečnosti diskvalifikaci ze závodu.
 • váha modelu není omezena
 • minimální světlá výška modelu včetně hran karoserie je 3 mm

Ø  kategorie FORMULE 1

 • libovolný podvozek s poháněnou pouze zadní nápravou
 • maximální šířka podvozku je 200 mm
 • motory pouze střídavé s minimálně 21,5 závity. Počet závitů musí být továrně na motoru vyznačen. Časování motoru povoleno
 • regulátory musí být v nastavení Zero Boost
 • převodový poměr volný
 • pneumatiky pouze bezdušové – gumové
 • váha modelu není omezena
 • karoserie pouze formulové speciály
 • minimální světlá výška modelu včetně hran karoserie je 3 mm
 • akumulátory jsou omezeny jmenovitým napětím 7,4V a LiPo baterie musí být v netříštivém obalu s dutinkami na výstupních svorkách. Nabíjení LiPo baterií je v průběhu závodu možné pouze v bezpečnostních vacích. Nedodržení této podmínky znamená z důvodu vážného porušení bezpečnosti diskvalifikaci ze závodu.
 • mazání na pneu je povoleno pouze bez zápachu

 

 

Závodů se účastním na vlastní nebezpečí a zavazuji se dodržovat veškeré bezpečnostní a organizační pokyny dané pořadatelem.

Účastí na závodech souhlasím s fotografováním zúčastněných. 

Činnost RC autoklubu Blansko je realizována za finanční podpory Města Blansko.

www.blansko.cz      www.unet.cz     střechy kopeckýwww.blansko.cz 

 

odkazy
                       
Winter race MORAVA 2019/2020

 

modified
stock
hobby
formule 1
gt
1:12